Polityka prywatności

Dom / Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa tryb i warunki przetwarzania informacji, które użytkownik podaje w serwisie resize-image-online.com. Firma Inettools.net dba o ochronę prywatności danych osobowych użytkowników i dąży do zapewnienia rzetelnej ochrony otrzymanych informacji.

Dane osobowe, które zbieramy

Podczas korzystania z serwisu resize-image-online.com możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych: Imię i nazwisko użytkownika; Adres e-mail; Dane kontaktowe (numer telefonu i adres); Inne informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w ramach korzystania z serwisu lub jego usług.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Otrzymane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia działania serwisu, świadczenia usług oraz rozwiązywania pojawiających się problemów. Możemy wykorzystywać podane informacje do następujących celów: Przetwarzanie i odpowiadanie na prośby i prośby użytkowników; Dostarczanie informacji o naszych produktach, usługach, promocjach i wydarzeniach; Poprawa jakości i funkcjonalności serwisu; Komunikacja z użytkownikami, w tym informowanie o zmianach i aktualizacjach w serwisie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podając swoje dane osobowe w serwisie :domena, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą polityką. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mailadmin@inettools.net lub poprzez specjalny formularz na stronie.

Ochrona danych osobowych

Firma :firma zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych osobowych, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie specjalnie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Firma Inettools.net nie przekazuje danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem kraju siedziby firmy. W określonych sytuacjach możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom, kontrahentom lub innym stronom, z którymi mamy odpowiednie umowy o zachowaniu poufności.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Użytkownicy mają prawo być poinformowani o przechowywaniu i przetwarzaniu ich danych osobowych przez Inettools.net. Użytkownicy mogą również żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych. W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z nami korzystając z podanych danych kontaktowych.

Zmiany zasad

Firma :firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce przetwarzania danych osobowych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie wraz z datą wejścia w życie. W przypadku pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie resize-image-online.com prosimy o kontakt korzystając z podanych danych kontaktowych. Postaramy się udzielić Państwu niezbędnej pomocy i wyjaśnień.